Saturday, August 7, 2010

Stop-over at The Original Buko Pie shop. Ubos na buko pie nila, ang haba pa rin ng pila!

No comments: